Za ljubav je potrebno dvoje, kao i za konflikt

Za ljubav je potrebno dvoje, kao i za konflikt