Sjećanja i emocije

Sjećanja su iskustva povezana emocijama. Ta se  sjećanja nalaze  u podsvjesnom umu. Budući da imaju emocije (emocija je energija), oni su vrlo magnetične. A s obzirom de je magnetizam prirodan, lako nas mogu privući. Što su intenzivnije emocije u našem sjećanju, to lakše  naša svjest prijanja uz njih..