Intimni odnos ne počiva na kvantiteti već na kvaliteti

Intimni odnos ne počiva na kvantiteti već na kvaliteti